Vorevo Science Revolution

Stworzenie logo i materiałów promocyjnych

Ten projekt od samego początku bardzo nas zainspirował. W pierwszej kolejności poproszono nas o wykonanie logo łączącego w sobie jednocześnie 3 elementy: Środowisko Naukowe i Bizesowe oraz platformę będącą swego rodzaju łącznikiem miedzy nimi. 
Podczas spotkania kreatywnego doszliśmy do wniosku, że te połączenia znakomicie odzwierciedla trójkąt, dodatkowo jeszcze zmodyfikowany, obły i kolorowy, symbolizujący współpracę, zależności, pomysły i innowacje.

Zobacz inne projekty

Projekty logo
Tik Tak
Twoje Finanse
Nano IR
LodzCity
Costa Del Mar - Restauracja hiszpańska
Mennica Łódzka
TrevintQ
Moshe
FitAqua dla Amii